Navigace

Obsah

SOUHRNÉ INFORMACE - OPATŘENÍ

Coronavirus - COVID-19

foto

 

      JAK NAKLÁDAT S ODPADEM
   V PŘÍPADĚ PROKÁZÁNÍ                          COVID-19

 

ODKAZY NA ZDROJE KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26--dubna-2021-187977/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kadernictvi-ci-kosmetika-budou-moci-otevrit-3-kvetna/2027818?

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 Dokumenty zveřejnéné od počátku výskytu COVID-19 naleznete ke stažení na:    obecni-urad/uredni-deska/

 DŮLEŽITÉ ODKAZY:

 PO DOBU PLATNOSTI USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

MĚNÍME ROZSAH ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ SVÉMYSLICE.  

Úřední hodiny budou každou středu od 17:00 - 19:00. 

PO UHRAZENÍ POPLATKU ZA SVOZ ODPADŮ (komunál, bioodpad) VÁM ZNÁMKU/Y VHODÍME DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE ŘEŠIT NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI 
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PŘEDNOSTNĚ PROSTŘEDNICTVÍM EMAILŮ A TEL. ČÍSEL:

Jaroslav Fabian -          starosta: starosta@svemyslice.eu,   604 595 629
Pavel Zámečník - místostarosta: zamecnik@svemyslice.eu, 603 735 207
Pavel Hojer -        místostarosta: hojer@svemyslice.eu,        725 021 883