Navigace

Obsah

Památky v blízkém okolí

 

HRAD JENŠTEJN

 

 Hrad Jenštejn je kulturní památkou středověké architektury. Byl založen ve 14. století arcibiskupem Janem z Jenštejna. Hradní zřícenina je situována do středu dnešní obce Jenštejn rozloženana skalním výchozu, jehož dominantou zůstala kulatá, 22 metrů vysoká věž. Současným majitelem hradu je obec Jenštejn. Provozovatelme a správcem sbírek, galerie a expozic je Oblastní muzeum Praha-východ.


Oblastní muzeum Praha-východ
Masarykovo nám. 97
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

www.muzeumompv.cz
Telefon: +420 326 396 600, +420 739 452 167 

Kastelánka: paní Fišerová, + 420 773 151 002
 
 
Otevírací doba : od začátku dubna do konce září.
čtvrtek
10.00 - 12.00
13.00 - 16.30
pátek
10.00 - 12.00
13.00 - 16.30
sobota
10.00 - 12.00
13.00 - 16.30
neděle
10.00 - 12.00
13.00 - 16.30

 

Více z historie hradu a obce Jenštejn

 

 Městečko Jenštejn bylo založeno současně s malým, vodou chráněným hradem v první polovině 14.st.  Jencem z Janovic (odtud název "Jencův kámen" = "Jencenstein"), dvorským místosudím v letech 1336-1361.

 Samotný hrad byl však dostavěn patrně až za Pavla z Vlašimě, notáře královské komory, který jej koupil kolem r. 1368. K tomuto roku je také prvně jmenován Pavlem z Jenštejna("Paulus de Jenczenstein").
 Roku 1376 se připomínají jeho synové Martin, Jan, Václav a Pavel z Jenštejna, z nichž Jan se stal se roku 1380 třetím pražským arcibiskupem po svém strýci Janu Očkovi z Vlašimi. Jan nechal rodové sídlo velkoryse a nákladně přestavět. Vzniklo tak kompaktní reprezentativní sídlo, které si nijak nezadalo s podobnými stavbami vysoké šlechty. Jan z Jenštejna však byl velmi špatný politik. V roce 1390 o hrad a okolní zboží v důsledku roztržky s králem Václavem IV. přišel. Hrad obsadil králův podkomoří (od r. 1387), dobrodruh Zikmund Huller (skončil nakonec rukou kata) a samotný Jan z Jenštejna, pokořený a donucený k abdikaci (1396), zemřel v naprosté chudobě a zapomenutí v roce 1400 v Římě. Potom se majitelé hradu rychle střídali.
 Konečně jeho poslední majitel Jan Dobřichovský z Dobřichova, který hrad získal v r. 1560, ho doslova propil a když potom r. 1583 zemřel, zabrala hrad, v té době nazývaný zámkem, pro dlužné pokuty Dobřichovského česká komora a připojila jej v r. 1587 ke komornímu panství brandýskému. V jeho rámci ztratil smysl, nebyl od té doby obýván a rychle chátral, takže už po deseti letech, r. 1597, oznamoval brandýský hejtman Kašpar z Milštejna komoře, že Jindřich Homut z Harasova na Radonicích žádal "o starý krov s jinejm dřívím v pustém zámku Jenštejnském", ale dodával, že "nad týmž zámkem při věži ještě kus krovu cihelného okolo 15 párů krokví stojí, s trámy, přednicemi, hambalky ...", a snad považoval tehdy ještě opravu budovy za možnou. K žádné opravě však nedošlo, protože zápis z r. 1608 označuje Jenštejn jako "zámek starý a zpustlý".
 Poslední ránu dostal hrad ve třicetileté válce, pravděpodobně v roce 1640, kdy vojska švédského generála Banera, vydrancovala a vypálila městečko Jenštejn a společně s ním vypálila i opuštěný zámek.
 
 

 

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM
PŘEROV NAD LABEM

 

 Historii skanzenu, adresu, otevírací dobu a další informace najdete zde.

 POLABSKÉ MUZEUM - MĚSTSKÉ MUZEUM SADSKÁ

 

 Historii muzea, adresu, otevírací dobu a další informace najdete zde.

 


 

POLABSKÉ MUZEUM - MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM

 

 Více o muzeu, adresu, otevírací dobu a další informace najdete zde.
 


 

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELAKOVICÍCH

 

 Historii muzea, adresu, otevírací dobu a další informace najdete zde.