Navigace

Obsah

Obecní policie Radonice

tel.: 724 111 222

 

 

 

INFORMACE O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE RADONICE

V OBCI SVÉMYSLICE

 

   Od 1.1.2010 dle veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Svémyslice a Radonice bude obecní policie obce Radonice vykonávat všechny své úkoly stanovené zákonem o obecní policii na katastru obce Svémyslice. Jedná se zejména o dohled nad dodržováním zákazu průjezdu obcí nákladním vozidlům, dodržování předepsané rychlosti, zákazu požívání alkoholických a omanných látek za volantem. Dále budou obecní policií řešeny přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (dohled nad dodržováním veřejných obecních vyhlášek).
 
   Obecní policie bude v obci Svémyslice provádět hlídkovou službu jak v denních tak v nočních hodinách. Občané budou mít možnost od 1.1.2010 přivolat strážníky na výše uvedeném telefonním čísle.
 
   Hlavním důvodem uzavření smlouvy o  činnosti obecní policie byl neustále se zvyšující počet drobných krádeží, vandalismus, ničení obecních komunikací těžkými nákladními vozidly. Státní policie ČR není schopna pro svoji vytíženost tyto přestupky řešit, proto se všechny obce v našem okolí včetně naší rozhodly pro obecní policie.