Navigace

Obsah

Svoz a kompostování bioodpadu

 

      Již od 1. 1. 2015 je v platnosti novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:

    "V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995."

   

     Objemný kontejner na biologický odpad je umístěn ve sběrném místě obce.
 

  Obec Vám také nabízí likvidaci biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností prostřednictvím speciálně upravených nádob hnědé barvy, které jsou pravidelně vyváženy svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství ke kompostování. Počet svozů do roka je 18 v období od dubna do listopadu v 14-ti denních intervalech.

    Svozy jsou zdarma, prostřednictvím nádob ve vlastnictví objednatele nebo úhrady pronájmu nádob. Ceník nádob ke koupi a pronájmu viz. níže.

 

TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2024 - ke stažení

První svoz v roce 2024:

pondělí 01.04.2024

a následně každé sudé pondělí:

15.04.2024, 29.04.2024, 13.05.2024, 27.05.2024, 10.06.2024, 24.06.2024, 08.07.2024, 22.07.2024, 05.08.2024, 19.08.2024, 02.09.2024, 16.09.2024, 30.09.2024, 14.10.2024, 28.10.2024, 11.11.2024 a 25.11.2024 je poslední svoz v roce 2023

 

 

 

nádoba na bioodpad

Co patří do této nádoby??

listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a  keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

 

 

Co do  nádoby naopak nepatří?

zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.

 


Ceník platný pro rok 2024.

 

   


 

 

Cena včetně DPH

Svoz nádoby o objemu 120 l

 

zdarma

Svoz nádoby o objemu 240 l

 

zdarma


 

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

1.030,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

1.210,- Kč


 

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

270,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

320,- Kč

 

Platba za koupi/pronájem nádob

číslo účtu KB:             115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce:  koupě/pronájem bio nádoby

 

Kontaktní telefon a e-mail
pro zájemce o službu,
případně změna velikosti nádob apod.:

tel.: 604 595 629
e-mail: info@svemyslice.eu, starosta@svemyslice.eu
případně nás můžete navštívit na obecním úřadě v úřední hodiny - každá středa od 13:00 do 15:00 a od 17:00 do 19:00 hod.