Navigace

Obsah

Svoz komunálního odpadu

 

 

POZOR ZMĚNA V SYSTÉMU OBECNÍCH POPLATKŮ ZA ODKLÁDÁNÍ KOMÁNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI od 01.01.2022

Změna zákona o odpadech nám uložila do konce roku 2021 schválit nový systém obecních poplatků za svoz odpadu. 

To nejdůležitější co bychom měli vědět:

👉ÚHRADA POPLATKU za svozy SKO v roce 2022 bude splatná až v lednu 2023 (do 31.01.2023), 

👉ALE do 31.01.2022 se musíte osobně k poplatku přihlásit a vyzvednout si jako každý rok příslušnou známku/známky na nádoby. Bez platných známek nebudou nádoby od 01.02.2022 vyváženy! Nabízíme i možnost zaslání zprávy (objednání svozů) na email starosta@svemyslice.eu a požádání o vhození známky pro označení nádoby patřičné velikosti do Vaší poštovní schránky.

👉VÝŠE POPLATKU ZA SKO (směsný komunální odpad) vychází u obvyklých nádob v naší obci takto:

- 60 l nádoba - 1.560,- Kč

- 80 l nádoba – 2.080,- Kč

- 120 l nádoba – 3.120,- Kč

- 240 l nádoba – 6.240,- Kč

- 660 l nádoba – 17.160,- Kč

- 1.100 l nádoba – 28.600,- Kč

👉Nově je svoz BIOODPADU ZDARMA, ale zůstává, v případě, že nádobu nevlastníte, úhrada za pronájem nádoby. Pro nové zájemce máme k dispozici nádoby – jak pronájem, tak možnost koupě patřičné nádoby hnědé barvy určené pro svoz bioodpadu.

👉Na stránkách obce v odkaze – www.svemyslice.eu/obecni-urad/odapady/ se také dozvíte o plánovaném otevření sběrného místa pro občany obec Svémyslice. Počítáme, že klasické svozy nebezpečného a objemného odpadu již na podzim 2022 nebudou.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na email: starosta@svemyslice.eu nebo tel.: 604 595 629


     Známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2022 jsou od 1.12.2022 k vyzvednutí, na OÚ Svémyslice v úřední hodiny - středa 13:00 - 15:00 a 17:00 - 19:00 hodin, a také po tel. dohodě na čísle 604 595 629.

      Platnost známky pro rok 2021 končí 28.2.2022. Po tomto datu vám nebude nádoba vyvezena bez platné známky pro rok 2022

Odstavec níže (šedý) není v roce 2022 aktuální.

Doporučujeme provést úhradu platebním příkazem z účtu,
vyhnete se tím případnému zdržení ve frontě na úřadě z důvodu platby v hotovosti. Těm, kteří uhradí poplatek platebním příkazem bude známka vydána ihned po předložení potvrzení o provedené platbě (to je nutné pro platby provedené na poslední chvíli - kdy hotovost nebude ještě připsána na účet obce).

číslo účtu KB:              115 - 886 302 0257 / 0100
variabilní symbol:       číslo popisné
zpráva pro příjemce:  svoz odpadu

 

Sazba poplatku: 0,50 Kč za 1 litr kapacity nádoby x 52 svozů

Výše úhrady při využití kapacit nádob o velikosti:

  80l nádoba -      2.080,- Kč
120l nádoba -      3.120,- Kč
240l nádoba -      6.240,- Kč
660l nádoba -    17.160,- Kč
1.100l nádoba - 28.600,- Kč

Vyhlášky o odpadech:

Obecně závazná vyhláška obce Svémyslice č. 11/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Svémyslice č. 12/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci