Navigace

Obsah

TŘÍDĚNÝ ODPAD
v obci Svémyslice

 

Složky tříděného odpadu, které v naší obci můžete odevzdat do předem určených nádob jsou:

a to na stanovištích:

 

a dvě složky tříděného odpadu:          

naleznete na stanovišti: 

 

 

Do jakého kontejneru jaký odpad patří?

 

PLASTY

Do kontejneru patří:           Do kontejneru nepatří:


* VYMYTÉ kelímky od jogurtů, tuků                 * textilie z umělých vláken

   a dalších potravin                                          * linolea a výrobky z PVC

* SEŠLÁPNUTÉ PET lahve                                  * plasty s příměsí jiných materiálů

* plastové obaly od drogistického aj. zboží       (kabely, videokazety)

* plast. výrobky (hračky,..)                              * guma, molitan

* igelitové obaly                                               * plasty znečištěné chemickými látkami,

* tašky, pytlíky                                                    oleji atd.

 

PAPÍR

Do kontejneru patří:       Do kontejneru nepatří:
 

* ROZLOŽENÉ krabice                                       * uhlový papír (kopírák)

* noviny, časopisy                                             * voskovaný papír

* kancelářský papír                                          * znečištěný papír (mastný, mokrý,…)

* sešity, knihy bez pevných desek                   * pleny a hygienické potřeby

* jiný NEZNEČIŠTĚNÝ papír                              * dehtový papír

   (obálky, ubrousky..)                                       * papírové obaly kombinované s plasty

* reklamní letáky                                                 a kovovými fóliemi

* obalový papír

* staré učebnice 

 

SKLO

Do kontejneru patří:       Do kontejneru nepatří:


* nevratné lahve od alko, nealko nápojů         * porcelán a keramika

* sklenice z marmelád, zavařovací sklenice    * kamenina

* sklenice od kečupů, tatarky                           * žárovky, zrcadla

                                                                           * automobilová skla

                                                                           * televizní obrazovky

                                                                           * sklo s drátěným výpletem

 

NÁPOJOVÉ KARTONY

Do kontejneru patří:       Do kontejneru nepatří:


* nápojové obaly od mléka a mléčných            * nápojové kartony znečištěné zbytky

   výrobků, džusů, vín, rajského protlaku,            potravin

   hotových omáček, apod.                                 * ostatní plastové a jiné obaly

                                                         

KOVOVÉ OBALY

Do kontejneru patří:       Do kontejneru nepatří:


* konzervy od potravin                                     * tlakové nádobky od sprejů

* zvířecí konzervy                                             * obaly od barev

* nápojové plechovky                                       * obaly od chemikálií

* tuby                                                                * plastové a papír. obaly

* uzávěry                                                          * tetrapaky

* víčka                                                              * obaly se zbytky potravin

* nádoby od kosmetiky

* ostatní kovové obaly

 

BATERIE

 

Do boxů patří:                  Do boxů nepatří:

* knoflíkové baterie                                           * rezavé, rozbité nebo tekoucí /lepkavé/ 
* mikrotužkové tužkové baterie                        baterie
* malé a velké monočlánky                               * autobaterie a jiné baterie s tekutým
* ploché baterie                                                    elektrolytem
* hranaté 9v baterie                                          * plně nabité baterie 
* dobíjecí baterie lehčí než 1kg                        * baterie z průmysl. podniků
* všechny typy baterií používaných                   * baterie těžší než 1 kg
   v domácnosti