Navigace

Obsah

VODOVOD
A
KANALIZACE

   

MAJITELEM A PROVOZOVATELEM
VODOVODU A KANALIZACE
JE OBEC SVÉMYSLICE

 

    PRO PŘÍPAD ZÁVADY NA DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICI ODPADNÍCH VOD OBEC ZAKOUPILA VÝKONNÉ KALOVÉ ČERPADLO, KTERÉ SI V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽEZE ZDARMA ZAPŮJČIT A TO I S POŽÁRNÍ HADICÍ.

   V případě potřeby kontaktujte Jaroslava Fabiana na tel.: 604 595 629, požádejte svého souseda, aby jste mohli plnou jímku přečerpat do té jeho a tím získat čas na příjezd servisního technika.

Kontakt na servisního technika - opravy domovních čerpacích stanic:
Jaroslav Šmejkal, tel.: 721 320 445

 

Platná usnesení, směrnice a řády obce:

     Dnem 25.8.2016 bylo Zastupitelstvem obce Svémyslice schváleno Usnesení č. 103/2016 o dodržování a povinnostech plynoucí ze Směrnice č. 14/2016 Standard kanalizace obce Svémyslice a Směrnice č. 14/2016 Standard kanalizace obce Svémyslice.

     Bez splnění podmínek Usnesení č. 103/2016 a Směrnice č. 14/2016 nebude nemovitost připojena na kanalizační řád. Při zjištění, že nemovitost, která byla připojena po 25.8.2016, nebo v případě, že po 25.8.2016 byla provedena oprava domovní čerpací stanice, a nebyly splněny podmínky usnesení a směrnice, bude nemovistost odpojena a vše bude řešeno právní cestou. Majitel nemovitosti zodpovídá za funkčnost zařízení dle požadovku Směrnice č. 14/2016 po celou dobu jeho provozu.

     Majitelem vodoměrů na jednotlivých přípojkách k nemovitostem je provozovatel, ten hradí výměnu vodoměrů. Majitel nemovitosti je povinen umožnit provozovateli výměnu a kontrolu vodoměrů za účelem zjistění stavů vodoměrů a neporušení plomb.

Vodovodní řád obce Svémyslice

Kanalizační řád obce Svémyslice

přílohy:

Směrnice č. 16/2018 pro postup při vymáhání pohledávek.

Směrnice č. 17/2018 Reklamační řád.