Obsah

Památky

 

Historie Kostela sv. Prokopa ve Svémyslicích

Z místní kroniky: "Někdy ve 12. století zde byl zbudován farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Chrám byl již roku 1384 farním děkanátu Brandejského a platilo se z něho 21 gr. půlletně desátku papežského.
Ač se chrám v původní podobě nezachoval, o zajímavém způsobu jeho ranně gotické stavby svědčí půdorys z roku 1754 v originále uchovávaný v archivu místodržitelském. Skládal se z obdélníkové lodi a rovněž obdélníkové presbyteře, v obou rozích mohutných opěracími políři utvrzené. Loď pilířů opěracích neměla. Světlo vpadalo do presbyteře oknem jedním z východu a druhým z jihu, do lodi třema okny z jihu, všechna okna byla hluboce do zdi zapuštěna. V pozadí lodi byla dvojitá kruchta, z předu na dvou a vzadu na jednom dřevěném pilíři spočívající. Vchod byl klenutý sincem se strany severní, na západě byla věž, do níž se přicházelo po vnějších schodech, vedle ní byla sakristie.

Chrám věkem sešlý, byl v roce 1770 zbořen a roku 1773 byl na místě původního zajímavého gotického chrámu, od základu zbudován nynější pozdně barokní kostel. Roku 1776 byl pořízen i nový hlavní oltář. Pouze zvonice byla ušetřena. Byla tehdy vyšší než nyní a měla baňatou střechu, která byla až v roce 1846 nahrazena nynější stanovou střechou."

Současnost Kostela sv. Prokopa ve Svémyslicích


Pozdně barokní kostel sv. Prokopa pochází ze 70. let 18. století. Patří mezi kulturní památky a jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Svémyslice. Kostel je využíván pro Bohoslužby a kulturní akce. Bohoslužby zajišťuje Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem: http://www.farnostbrandys.cz

V roce 2005 a 2006 byly na opravu kostela poskytnuty dotace z Fondu obnovy památek v rozsahu:

Náklady na akci obnovy v roce 2005
Oprava krovu a výměna střešní krytiny.
podíl Středočeského kraje 95 000,-Kč
podíl vlastníka 25 000,-Kč
podíl obce 0
jiné zdroje - Havarijní fond MK ČR 100 000,-Kč

Náklady na akci obnovy v roce 2006
Oprava krovu a výměna střešní krytiny.
podíl Středočeského kraje 70 000,-Kč
podíl vlastníka 70 000,-Kč
podíl obce 0
jiné zdroje 0
 


 

Zvonice


Zvonice ve Svémyslicích je postavena jižně od kostela sv. Prokopa, u ohradní zdi bývalého hřbitova. Zvonice má obdélný půdorys, střecha zvonice je od roku 1846 stanová se skružovými námětky. Nahradila původní baňatovou střechu. Přízemí zvonice je dnes přístupné dodatečně zřízeným vstupem v severním průčelí. Původní vstup do přízemí byl z jihu renesančním portálem, avšak byl zazděn. Sokl původní zvonice byl kamenný s profilovanou horní římsou, jak dokládají dochované části. Kolem roku 1776 při stavbě kostela proběhla i přestavba zvonice. Byly odstraněny konstrukce patra renesanční zvonice a vyzděny patrové části stavby včetně schodišťového přístavku, provedeno plastické členění všech průčelí a do interiéru byla vložena dřevěná konstrukce se zvonovou stolicí.

Zvony:
1. zvon - 1,11 m v průměru, 1,06 m vysoký. Na uchách imitace nýtu, při koruně nápis ve třech řadách. Na plášti jsou obhroublé reliéfy sv. Prokopa a Madonny s Ježíškem.

2. zvon - 0,96m v průměru, 0,92 m vysoký. Na uchách má páskový ornament. Při koruně věnec kartušových ozdob, mezi nimi lví tvář a pod tím svislé akantové listy. Na plášti pentličkové vlysy, okřídlení andělíčci a nápis. Pod nápisem je refiéf sv. Prokopa a okřídlené postavy sv. evangelistů.

3. zvon - 0,68 m v průměru i na výšku. Nahoře ornament a pod ním řada akantových listů a orámovaný nápis. Pod tím drobný reliéf sedící Madonny s Ježíškem a klečící sv. Jan.

 


 

Historie fary ve Svémyslicích


U svémyslického chrámu byla fara, k níž kromě Svémyslic příslušely Zeleneč, Horní Počernice, Trčousy (nyní Čertousy) a Sichrov (nyní část Horních Počernic), Dehtáry a část Radonic. Fara ve Svémyslicích vynášela tehdy 336 kop 26 gr 3,5 den. míš. a byla vedle kostelecké fary nejlepší na panství Brandýs.

Po husitských válkách přisluhovali ve Svémyslicích faráři pod obojí, poněvadž osadníci všichni přijímali pod obojí.
Na začátku třicetileté války byla podle kronik fara ještě v dobrém stavu. Ale již roku 1650 dle zprávy probošta Boleslavského Rudolfa Rodra byla svémyslická fara zcela zbořena.
S přestavbou kostela vyvstala také potřeba příbytku pro lokálního kaplana a proto byla obnovena zpustlá fara a v ní současně umístěna i škola, což bylo až do roku 1841 zdrojem mnohých konfliktů. V roce 1841 byla zbudována nová škola v nynějším čp.18 a fara byla pak přestavěna a ponechána zcela farnosti.

 


 

Další památky


- křížek
- kaplička "U Petrů"
- socha sv. Prokopa - patrona obce
V roce 1995 a 1996 byla zhotovena kopie sochy svatého Prokopa, patrona obce, na návsi a umístěna na stávající opravený podstavec. Originál sochy byl uložen v místním kostele. Sochu zhotovil akademický sochař pan Petr Dufek z Mladé Boleslavi a akademický sochař pan René Tikal. Celkový náklad činil 70 tisíc Kč. U sochy sv. Prokopa byly o tři roky později vysázeny čtyři lípy, darované místními podnikateli.

- socha sv. Jana Nepomuckého na návsi
- Boží muka