Obsah

Zajímavosti

 

Jindřich MetelkaV obci se narodil 11.srpna 1854 dr. Jindřich Metelka. Na pražské univerzitě se věnoval studiu zeměpisu a dějepisu. V roce 1883 byl prohlášen doktorem filozofie. Byl členem sboru Matice české a České akademie věd. V roce 1918 se dal do služeb osvobozeného národa, převážně v oblasti českého školství a na kulturním poli, byl zemským školním inspektorem.

Jako člen sboru Matice české byl jmenován do komise, která roku 1876 vydala "Brus jazyka českého" nákladem knihkupce Mourka a pomocí Matice české.

Vydal přehled české zeměpisné literatury, upravil pro české vydání cestopis dr. Holuba Sedm let v Jižní Africe a jiné, protože největší český cestovatel neuměl po letech pobytu v cizině dobře svou mateřštinu..

Patřil mezi hlavní aktéry založení České geografické společnost při Akademii věd ČR v roce 1894, která vznikla snahou geografů osamostatnit se od jejího předchůdce Klubu přírodních věd, který vznikl již v roce 1870 při Karlově univerzitě v Praze a sdružoval i další pracovníky v přírodních vědách. Od samého vzniku v roce 1894 vydává také odborný časopis České společnosti zeměpisné

Je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými jmény již více než 100 let a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné. Dnešní ČGS navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem v Akademii věd ČR.
 

 


 

Znak a prapor obce

Znak a prapor obce                                                vlajka obce

 

Obec Svémyslice má již od roku 2003 svoje heraldické symboly - znak a prapor, které jí byly uděleny v říjnu 2003 předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu ČR p. Lubomírem Zaorálkem. Autorem návrhu je heraldik M. Pavlů.

 


 

Sbor dobrovolných hasičů Svémyslice

Hasičská zbrojnice
V roce 1934 byla postavena hasičská zbrojnice na nevyužívaném pozemku pana Julia Peyra v uličce mezi čp. 17 a špýcharem pana Viléma Svobody. Pan Peyr tento pozemek hasičskému sboru bezplatně pronajal a dal do užívání. Hasičská zbrojnice tak byla na vhodném místě v samém středu obce mezi dvěma budovami. Její délka 10 m, šiřka 3 m, opatřena železnou roletou, elektrickým osvětlením a emailovým hasičským znakem.

1970 ustanoven nový požární sbor ve Svémyslicích

Současnost: více informací o struktuře a začlenění - oficiální informační server Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: http://www.dh.cz

 


 

Sport ve Svémyslicích

Šipky
Ostré hroty Svémyslice - stránky šipkového klubu hracího oficiální mistrovské soutěže
Zdroj: http://ostrehroty.sblog.cz/
více o netradičním sportu: www.sipky.cz, www.sipky.org

 

 


 
 

Rok 2007

 
V celostátní veřejné soutěži O  nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2006, jejíž první ročník vyhlásila začátkem letošního roku Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho Ústředním pozemkovým úřadem získal projekt PÚ Praha – východ, polní cesta v k.ú. Svémyslice 3. místo.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace tzv. společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Smyslem bylo podpořit kvalitní a komplexní realizace návrhu pozemkových úprav na území České republiky. Současně akce propaguje i využití evropských fondů, protože řada nominovaných a vítězných projektů byla financovaná z programu Sapard a  operačního programu zemědělství.