Obsah

Činnost zastupitelstva v roce 2012

 

 

 

  • v několika etapách proběhly jednání se společností Storeal a.s. ohledně odstraňování závad a nedodělků po výstavbě komunikací v I, II a III. etapě a úprav přilehlých pozemků. Současně byly řešeny i jiné závazky související s výstavbou komunikací v jednotlivých etapách a jejich následné odstraňování. V tuto chvíli nejsou ještě všechny závady od společnosti Storeal a.s. odstraněny a komunikace nejsou jako dílo obcí převzaty.

 

  • urovnání škarp při výjezdech z obce ve směru na Dřevčice a Dehtáry, vysetí trávy a výsadba nových stromů. Na těchto místech nebylo možné provádět běžnou údržbu zeleně (sekání) a vyrůstal zde plevel. Za zdmi v I. etapě ve směru na Dřevčice byla vysázena nová alej stromů, ve směru na Dehtáry byly stromy vysázeny v místech, kde v minulosti došlo k jejich poškození. Dále proběhla výsadba zeleně na dětském hřišti a jeho okolí, v prostoru (trojuhelníku) na veřejné komunikaci mezi ulicemi Polní / U strouhy.

 

  • úprava a urovnání obecního pozemku podél potoka (od čističky směr Zápy) a vysetí trávy. Na pozemku je počítáno s osázením veřejné zeleně (stromy, keře), zda-li tak bude provedeno v příštím roce na jaře se rozhodne při sestavování rozpočtu na rok 2013. Ve III. etapě došlo k zatravnění a urovnání pozemku pro dětské hřiště, vybudování stání pro kontejnery na tříděný odpad. Oplocení kolem pozemku bude vybudováno do konce roku nebo na jaře roku 2013.

 

  • částečné odbahnění rybníka, vybagrování nejkritičtějších míst jeho dna, tak aby v létě nezapáchalo hnijící listí a bláto, které v posledních letech vyčnívalo z vody. Rozsah práce byl proveden s ohledem na finanční možnosti obce a také s ohledem snahy zastupitelstva obce získat dotaci. Na podzim se obecní zastupitelstvo rozhodlo pro vypsání výběrového řízení na administrátorskou firmu pro získání dotace – Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka. V současné době je podepsána mandátní smlouva s vítězem výběrového řízení, který zpracovává žádost o dotaci a s tím spojenou administrativu.

 

  • zhotovení lampy veřejného osvětlení u chodníku v parku před bytovým domem č.p.35 a dále před společností Termetal. Montáž veřejných nástěnek v I a III etapě.

 

  • zahájení jednání o zhotovení projektové dokumentace na realizaci chodníků v obci (před ubytovnou, od vjezdu do I. Etapy k pozemkům ,, na Žídku´´.

 

  • pokračují jednání ohledně územního plánu obce, který bude hotov do konce roku 2012.

 

  • jednání o zhotovení chodníku / cyklostezky ze Svémyslice do Zelenče. V současné době je podepsána mandátní smlouva na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a územní povolení.