Obsah

Listopad 2011

 • nabídka pana Ing. Ježka na možnost pronájmu prostor v objektu č.p.3
 • oslovení projektantů a následný výběr projektanta


Prosinec 2011

 • zpracování návrhu studie, předběžné odsouhlasení dotčenými orgány stavebního úřadu - hygienou a hasiči


Leden 2012

 • schválení dodatečného zápisu od Krajského úřadu pro zřízení MŠ ve Svémyslicích
 • zpracování projektové dokumentace projektu
 • jednání ohledně podmínek nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
 • příprava podkladů pro zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci stávajícího objektu v areálu č.p.3


Únor 2012

 • vypsání výběrového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu rekonstrukce objektu MŠ Svémyslice
 • příprava podkladů ke konkurzu na pozici ředitelky MŠ Svémyslice. Ze strany Krajského úřadu a České školní inspekce došlo ke jmenování členů do komise pro výběr ředitelky, zároveň došlo k oslovení a následnému jmenování paní Mgr.Nové jakož dalšího člena do komise


Březen 2012

 • proběhlo jednání konkursní komise, která potvrdila, že všichni přihlášení členové splňují
 • požadavky pro obsazení pozice – ředitelka MŠ Svémyslice
 • proběhl konkurz na obsazení pozice ředitelky MŠ Svémyslice
 • veřejné otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu - rekonstrukce objektu MŠ Svémyslice
 • předložení vítězné firmy KOBLA spol. s r.o. zastupitelstvu ke schválení
 • schválení vítězné firmy KOBLA spol. s r.o. zastupitelstvem obce a zahájení jednání o smlouvě o dílo
 • vydání stavebního povolení na rekonstrukci objektu MŠ Svémyslice


Duben 2012

 • podpis smlouvy o dílo se společností KOBLA, spol s r.o.
 • předání stavby a zahájení prací na rekonstrukci objektu v areálu č.p.3
 • jmenování ředitelky MŠ Svémyslice
 • oslovení firem pro zpracování cenových nabídek na dodávku a montáž dětského hřiště v areálu objektu č.p.3


Květen 2012

 • výběr dodavatele dětského hřiště MŠ Svémyslice
 • příprava podkladů ke zpracování cenové nabídky na zakázku – vybavení interieru MŠ Svémyslice
 • výběr dodavatele na dodávku dětského hřiště, podpis smlouvy o dílo s firmou SATERNUS s.r.o.
 • předaný poskytnutý finanční dar na dětské hřiště od společnost SANNEX s.r.o. ve výši 150 000,- Kč

 

Červen 2012

 • oslovení firem pro zpracování cenové nabídky na zakázku – vybavení interieru MŠ Svémyslice
 • výběr dodavatele na dodávku vybavení interiéru MŠ Svémyslice, podpis smlouvy s firmou BENJAMÍN s.r.o.
 • montáž herních prvků dětského hřiště MŠ Svémyslice


Červenec 2012

 • dokončení rekonstrukce MŠ Svémyslice, převzetí díla a jeho kolaudace
 • terénní úpravy dětského hřiště


Srpen 2012

 • zatravnění dětského hřiště a příprava pro oplocení
 • odevzdání kompletních podkladů na Krajský úřad a čekání na zapsání do rejstříku škol a školských zařízení
 • montáž nábytku a interiérového vybavení MŠ Svémyslice
 • zápis do MŠ


Září 2012

 • dodávka a montáž oplocení dětského hřiště pro MŠ Svémyslice proběhne do konce měsíce