Navigace

Obsah

Svoz a kompostování bioodpadu

 

      Již od 1. 1. 2015 je v platnosti novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:

    "V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995."

   

     Objemný kontejner na biologický odpad je umístěn ve sběrném místě obce.
 

  Obec Vám také nabízí likvidaci biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností prostřednictvím speciálně upravených nádob hnědé barvy, které jsou pravidelně vyváženy svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství ke kompostování. Počet svozů do roka je 21. Leden až březen 1x za měsíc a v období od dubna do prosince v 14-ti denních intervalech.

    Svozy jsou zdarma, prostřednictvím nádob ve vlastnictví objednatele nebo úhrady pronájmu nádob. Ceník nádob ke koupi a pronájmu viz. níže.

 

TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2023 - ke stažení

První svoz v roce 2023:

pondělí 09.01.2023

a následují:

pondělí 13.02.2023, pondělí 13.03.2023

a od:

03.04.2023

každé sudé pondělí:

17.04.2023, 01.05.2023, 15.05.2023, 29.05.2023, 12.06.2023, 26.06.2023, 10.07.2023, 24.07.2023, 07.08.2023, 21.08.2023, 04.09.2023, 18.09.2023, 02.10.2023, 16.10.2023, 30.10.2023, 13.11.2023 a 27.11.2023 je poslední svoz v roce 2023

 

 

 

nádoba na bioodpad

Co patří do této nádoby??

listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a  keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

 

 

Co do  nádoby naopak nepatří?

zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.

 


Ceník platný pro rok 2023.

 

  • Cena služby

   


 

 

Cena včetně DPH

Svoz nádoby o objemu 120 l

 

zdarma

Svoz nádoby o objemu 240 l

 

zdarma


 

  • Cena koupě nádob

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

1.030,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

1.210,- Kč


 

  • Cena pronájmu nádob

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

270,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

320,- Kč

 

Platba za koupi/pronájem nádob

číslo účtu KB:             115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce:  koupě/pronájem bio nádoby

 

Kontaktní telefon a e-mail
pro zájemce o službu,
případně změna velikosti nádob apod.:

tel.: 604 595 629
e-mail: info@svemyslice.eu, starosta@svemyslice.eu
případně nás můžete navštívit na obecním úřadě v úřední hodiny - každá středa od 13:00 do 15:00 a od 17:00 do 19:00 hod.