Navigace

Obsah

Svoz komunálního odpadu

INFORMACE NÍŽE PLATNÉ DO 31.12.2023. INFORMACE PRO ROK 2024 BUDOU UPRAVENY AŽ PO 01/2024. JIŽ NYNÍ K NAHLÉDNUTÍ V OZNÁMENÍ OBCE.

SOUHRN TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO CO PŘINESL NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A CELÉHO OBECNÍHO SYSTÉMU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI A POPLATKU ZA TENTO ODPAD. Změna je platná od 01.01.2022

Změna zákona o odpadech nám uložila do konce roku 2021 schválit nový systém obecních poplatků za svoz odpadu. 

To nejdůležitější co bychom měli vědět:

👉ÚHRADA POPLATKU za svozy SKO za daný rok je splatná až do 30.01. následujícího roku

👉ALE do 30.01. daného roku se musíme osobně k poplatku přihlásit a vyzvednout si jako každý rok příslušnou známku/známky na nádoby. Bez platných známek nebudou nádoby od 01.02. daného roku vyváženy! Oznámení velikosti nádoby (objednání svozů) může být i prostřednitvím emailu starosta@svemyslice.eu (nebo info@svemyslice.eu) a požádání o vhození známky pro označení nádoby patřičné velikosti do Vaší poštovní schránky.

👉VÝŠE POPLATKU ZA SKO (směsný komunální odpad) vychází v naší obci takto:

- 60 l nádoba - 1.560,- Kč

- 80 l nádoba – 2.080,- Kč

- 120 l nádoba – 3.120,- Kč

- 240 l nádoba – 6.240,- Kč

- 660 l nádoba – 17.160,- Kč

- 1.100 l nádoba – 28.600,- Kč

👉Nově je svoz BIOODPADU ZDARMA, ale zůstává, v případě, že nádobu nevlastníte, úhrada za pronájem nádoby. Pro nové zájemce máme k dispozici nádoby – jak pronájem, tak možnost koupě patřičné nádoby hnědé barvy určené pro svoz bioodpadu.

👉Od 2. pololetí 2022 je v provozu sběrné místo obce. 

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na email: starosta@svemyslice.eu nebo tel.: 604 595 629


     Známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2023 jsou od 1.12.2022 k vyzvednutí, na OÚ Svémyslice v úřední hodiny - středa 13:00 - 15:00 a 17:00 - 19:00 hodin, a také po tel. dohodě na čísle 604 595 629.

      Platnost známky pro rok 2022 končí 31.1.2023. Po tomto datu vám nebude nádoba vyvezena bez platné známky pro rok 2023

 

Fakturační údaje:

číslo účtu KB:              115 - 886 302 0257 / 0100
variabilní symbol:       číslo popisné
zpráva pro příjemce:  svoz odpadu

 

Sazba poplatku: 0,50 Kč za 1 litr kapacity nádoby x 52 svozů

Výše úhrady při využití kapacit nádob o velikosti:

  60l nádoba -      1.560,- Kč
  80l nádoba -      2.080,- Kč
120l nádoba -      3.120,- Kč
240l nádoba -      6.240,- Kč
660l nádoba -    17.160,- Kč
1.100l nádoba - 28.600,- Kč

Vyhlášky o odpadech:

Obecně závazná vyhláška obce Svémyslice č. 13/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Svémyslice č. 12/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci