Navigace

Obsah

Svoz komunálního odpadu


     Známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2021 jsou od 4.1.2021 k vyzvednutí, na OÚ Svémyslice v úřední hodiny - středa 13:00 - 15:00 a 17:00 - 19:00 hodin, a také po tel. dohodě na čísle 604 595 629, a to po UHRAZENÍ POPLATKU za svoz komunálního odpadu.

      Platnost známky pro rok 2020 končí 28.2.2021. Po tomto datu vám nebude nádoba vyvezena bez platné známky pro rok 2021

Doporučujeme provést úhradu platebním příkazem z účtu,
vyhnete se tím případnému zdržení ve frontě na úřadě z důvodu platby v hotovosti. Těm, kteří uhradí poplatek platebním příkazem bude známka vydána ihned po předložení potvrzení o provedené platbě (to je nutné pro platby provedené na poslední chvíli - kdy hotovost nebude ještě připsána na účet obce).

číslo účtu KB:              115 - 886 302 0257 / 0100
variabilní symbol:       číslo popisné
zpráva pro příjemce:  svoz odpadu

výše poplatku: 

  80l nádoba -      1.700,- Kč
120l nádoba -      2.100,- Kč
240l nádoba -      3.800,- Kč
660l nádoba -      9.500,- Kč

1.100l nádoba - 15.000,- Kč

Vyhlášky o odpadech:

Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svémyslice.

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Svémyslice

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 11/2019, schválené na zasedání Zastupitelstva obce Svémyslice č. 10/2019 dne 31.10.2019: CENÍK SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU obce Svémyslice od 1.1.2020