Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Svémyslice
  Svémyslice 18
  250 91 Zeleneč v Čechách
 • e-mailem: info@svemyslice.eu
 • elektronickým podáním: info@svemyslice.eu
 • telefonicky na tel. čísle: 281 925 183

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Svémyslice

 
     
středa:
 
17.00 - 19.00