Navigace

Obsah

RYBAŘENÍ
NA VODNÍ PLOŠE
Svémyslice

 

     Vodní plocha Svémyslice je provozovaná v režimu rybníkářství, která je vedena jako provozovna chovatele obce Svémyslice registrovaná pod číslem: CZ 21177626.

 

Povolenky k rybolovu vydáva Obecní úřad Svémyslice a to:

 • v úřední hodiny - každá středa: 13:00 - 15:00 a 17:00 - 19:00 hodiny
 • nebo po předchozí domluvě se starostou obce na tel.: 604 595 629, případně emailu starosta@svemyslice.eu

 

Výše ceny ročního oprávnění k odlovu na VP Svémyslice:

    s trvalým pobytem v obci Svémyslice     bez trvalého pobytu v obci Svémyslice
Děti 6 – 15 let   400,- Kč     600,- Kč
Mládež 16 – 18 let   500,- Kč     800,- Kč
Dospělí   600,- Kč     1.200,- Kč

 

Pravidla k odlovu ryb na vodní ploše Svémyslice provozované v režimu rybníkářství, která je vedena jako provozovna chovatele obce Svémyslice pod CZ 21177626. Příloha k vydanému oprávnění k odlovu. Pravidla odlovu platná od 01.01. 2022: 

 

 1. Provádět odlov ryb na vodní ploše Svémyslice, může provádět pouze osoba, které bylo provozovatelem vodní plochy což je obecní úřad Svémyslice, vystaveno oprávnění k odlovu.

 2. Přivlastněný úlovek kapra si osoba provádějící odlov zapisuje okamžitě po jeho přisvojení, nesmazatelným způsobem do oprávnění k odlovu na stranu dvě, kde uvede datum, druh a její délku.

 3. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce na vodní ploše lovit.

 4. Lovící si smí ponechat 1 ks kapra v kalendářním týdnu o nejmenší lovné délce 40 cm a největší lovné délce 70 cm. Ostatní ulovené druhy ryb se musí okamžitě a bez zbytečné manipulace pustit zpět do vodní plochy.

 5. Lovící je povinen při lovu ryb používat k vylovování ryb podběrák, další povinné pomůcky jsou vezírek, peán a metr.

 6. Lovící smí lovit maximálně na jeden prut s jedním návazcem. Muškaření, lov na přívlač a umělou mušku zakázán. Ostatní pruty mohou být připraveny na břehu.

 7. Zákaz lovu ryb na živou a mrtvou rybičku a její části.

 8. Zákaz lovu na dvojháčky a trojháčky.

 9. Lovící je povinen na lovném místě a v jeho kruhovém výměru 3 m udržovat pořádek. Při odchodu své lovné místo uklidí!

 10. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodní plochy.

 11. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření ke kontrole.

 12. Na vodní ploše se loví celoročně a to v rozmezí:

 • duben až srpen: od 7:00 do 20:00 hodin,
 • září až březen: od 8:00 do 16:00 hodin.
 1. Lov ryb lze provádět pouze na vymezených úsecích rybníku – viz. příloha k oprávnění.

 2. Lovící je povinen se před zahájením lovu seznámit s pravidly odlovu a ty dodržovat.

 3. Držitel oprávnění k odlovu je povinen jej odevzdat výdejci nejpozději 15 dní po ukončení platnosti, což je do 15.1.

 

Přílohy: Mapa s vymezenými úseky rybníka kde lze lovit.

Pravidla ke rybolovu ke stažení = Usnesení č. 238-2021 Pravidla k odlovu ryb.