Navigace

Obsah

ODPADY v obci Svémyslice

 

     Pravidla pro nakládání s odpady v obci naleznete v Obecně závazné vyhlášce č.3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svémyslice.

 

     Svoz komunulního odpadu probíhá každý pátek ranní směnou (tzn. kdykoliv od 5:00 do 14:00 hodin)
      Ceny svozu upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Svémyslice a vyčísleny jsou v Příloze č. 1 - ceník.

     Svoz nebezpečných odpadů (např. oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, pneumatiky osobních automobilů - bez disků, atd. a odpadů určených ke zpětnému odběru (např. lednice, televize, monitory - pouze kompletní, zářivky, drobné elektrospotřebiče, atd. probíhají formou mobilních svozů dvakrát do roka, zpravidla konec března - začátek dubna a začátkem října.

 

     Svoz objemného odpadu (např. linolea, koberce, skříně apod.) probíhají dvakrát do roka v termínech se svozem nebezpečných odpadů.

 

     Svoz bioodpadu - veškeré informace naleznete v odkaze nabídka na svoz bioodpadu.

 

     Tříděný odpad:

  • plasty
  • papír
  • sklo
  • nápojové kartony
  • kovové obaly
  • baterie
  • tonery a cartridge