Navigace

Obsah

Svoz a kompostování bioodpadu


 

     Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. si nám dovoluje nabídnout službu ( jako součást služeb poskytovaných v naší obci ), a to svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností.  
 

      Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:

    "V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995."
 

  Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností bude shromažďován do  speciálně upravených nádob hnědé barvy a pravidelně v období od dubna do prosince odvážen ke kompostování. Četnost vývozu nádob je v 14-ti denních intervalech.

Od 5. dubna 2021 probíhají svozy každé sudé pondělí

 

 

nádoba na bioodpad

Co patří do této nádoby??

listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a  keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.

 

 

Co do  nádoby naopak nepatří?

zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.

 


Ceník platný pro rok 2021.

 

  • Cena služby

   


 

 

Cena včetně DPH

Svoz nádoby o objemu 120 l

 

510,- Kč

Svoz nádoby o objemu 240 l

 

870,- Kč


 

  • Cena koupě nádob

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

1.030,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

1.210,- Kč


 

  • Cena pronájmu nádob

 


 

 

Cena včetně DPH

Nádoba o objemu 120 l

 

270,- Kč

Nádoba o objemu 240 l

 

320,- Kč

 

Platba za službu

číslo účtu KB:             115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce:  svoz bioodpadu

 

Kontaktní telefon a e-mail
pro zájemce o službu,
případně změna velikosti nádob apod.:

tel.: 604 595 629
e-mail: info@svemyslice.eu, starosta@svemyslice.eu
případně nás můžete navštívit na obecním úřadě v úřední hodiny - každá středa od 13:00 do 15:00 a od 17:00 do 19:00 hod.