Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

UŽITEČNÉ ODKAZY

Praktický lékař Praha-východ.

MUDr. Lenka Holasová.

Moderní ordinace registruje nové pacienty. Prevence. Odběry. Kurativa. Závodní péče. Parkování. Bezbarierový vstup.

Adresa: Zápy 4, tel.: 327311505
www.lekarzapy.cz

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POPLATKŮ PLATNÝCH V ROCE 2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

kcnovabeseda.cz

Protikorupční linka

http://www.ekoutky.cz/ekoutky_letak_0705.pdf

Banner

Volný čas

PLAVÁNÍ

v bazénu Vysokoškolského klubu v Brandýse nad Labem
každou sobotu.

Odjezdy ze Svémyslic 9:30 hod. - zastávky MHD - směr Brandýs a u chodníku podél valu
do ulice Polní.

Poplatek za krytí části nákladů spojených s nájmem bazénu a dopravy je 50,- Kč/osoba.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 1. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Svátek

Svátek má Ilona

Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Svémyslice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Svémyslice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Svémyslice 18
  250 91 Zeleneč v Čechách
  E-mail: info@svemyslice.eu
  WWW: www.svemyslice.eu/
  ID Datové schránky: uydatxc
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
  • 4.3. Úřední hodiny
   středa13:00 - 15:0017:00 - 19:00
  • 4.4. Telefonní čísla
    
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.svemyslice.eu/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   info@svemyslice.eu
  • 4.8. Další elektronické adresy
   info@svemyslice.eu
 • 5. Bankovní spojení
  115-8863020257/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00639672
 • 7. DIČ
  CZ00639672
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice
    
  • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu
   Svémyslice: Obecní úřad Svémyslice
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
    
  • e-mailem: info@svemyslice.eu
    
  • elektronickým podáním: info@svemyslice.eu
    
  • telefonicky na tel. čísle: 605 297 533

   

  úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Svémyslice

  středa:
    13:00 - 15:00 starosta obce
  středa:
   
  17:00 - 19:00 místostarosta obce

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty
  Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
  Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny
  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
   

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat
  - o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


  Kdo informaci poskytne
  - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne
  - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá
  - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat
  - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu
  - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví
  - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá
  - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne
  - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
   

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

  • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice
  • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
   Obecní úřad Svémyslice
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
  • e-mailem: info@svemyslice.eu
  • elektronickým podáním: info@svemyslice.eu
  • telefonicky na tel. čísle: 605 297 533

  úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Svémyslice

  středa:
    13:00 - 15:00 starosta obce
  středa:
   
  17.00 - 19.00 místostarosta obce

   

 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Svémyslice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Licenční smlouva

   uzavíraná v souladu s ustanovením § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o  změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   Smluvní strany:
   Obec ……………………………
   se sídlem: ……………………………
   zastoupená: ……………………………
   k podpisu smlouvy pověřen: ……………………………
   IČ: ……………………………
   bankovní spojení: ……………………………
   (dále jen „poskytovatel“)
   a
   ……………………………………………
   ……………………………………………
   ……………………………………………
   (dále jen „nabyvatel“)

   Čl. 1
   Předmětem smlouvy je informace o ……………………………………………………………….
   (dále jen „informace“), kterou je obec …………………………… povinna poskytnout na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   Čl. 2
   1. Informace dle čl. 1 této smlouvy je předmětem ochrany autorského práva. Městská část Praha 1 prohlašuje, že k informaci vykonává majetková práva a je oprávněna poskytnout nabyvateli licenci dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy.
   2. Poskytovatel nabyvateli poskytuje oprávnění k výkonu práva informaci užít k následujícím způsobům užití:………………………………………………………………………………………
   v rozsahu:………………………………………………………………………………………

   3. Licence je poskytována jako nevýhradní. Poskytovatel je nadále oprávněn užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
   nebo
   3. Licence je poskytována za podmínek uvedených v § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jako výhradní, a to z důvodu …………………………………………………………………………………………………………
   Poskytovatel nesmí poskytovat licenci třetí osobě. Poskytovatel je však oprávněn sám vykonávat práva užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil.
   4. Nabyvatel může licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

   Čl. 3
   Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.
   nebo
   Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje za úplatu. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy.

   Čl. 4
   1. Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu od ……………… do ……………… Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě.
   nebo
   1. Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou. Nabyvatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.

   2. Po ukončení účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence dle této smlouvy.

   Čl. 5
   1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
   2. Další práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   2 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a po jednom nabyvatel.
   3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   4. O uzavření této smlouvy rozhodl …………………………………

   Za poskytovatele: Za nabyvatele:
   V ………………… dne……………… V ………………… dne………………
   ………………………………………… …………………………………………
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Svémyslice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Úřední deska
 • Poskytnuté informace

  Seznam poskytnutých informací

  Informace poskytované dle zákona 106/1999 Sb.

  Rok

  Číslo jednací Žádost ke stažení Odpověď ke stažení
         
  2019 2019/115 zde zde
  2019 2019/100 zde zde