Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Svémyslice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Svémyslice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa

Jaroslav Fabian - starosta
Pavel Zámečník - místostarosta
Pavel Hojer - místostarosta
XXXXXXXXXX - účetní, ohlašovna
XXXXXXXXXX - odborný referent, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Svémyslice
Svémyslice 18
250 91

Telefon: 605 297 533    
Starosta: 604 595 629    
Kancelář OÚ: 605 297 533    
Fax:      
E-mail: info@svemyslice.eu
Internet. stránky: www.svemyslice.eu

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Svémyslice
Svémyslice 18
250 91

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Svémyslice
Svémyslice
250 91

4.3.

Úřední hodiny


Středa
  13:00 - 15:00 starosta obce
Středa   17.00 - 19.00 místostarosta obce

starosta obce také po předchozí telefonní nebo emailové domluvě - PO-PÁ - od 8:00 - 15:00 hod

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 605 297 533
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 605 297 533
Mobil: 604 595 629
e-mail: info@svemyslice.eu

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.svemyslice.eu

4.7.

Adresa e-podatelny

info@svemyslice.eu

4.8.

Datová schránka

 uydatxc
 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
číslo účtu/kód banky: 115 – 886 302 0257 / 100

6.

006 39 672

7.

DIČ

CZ 006 39 672

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Svémyslice
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Svémyslice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Svémyslice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Závěrečný účet obce za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009