Navigace

Obsah

Občané obce Svémyslice,

zveřejňujeme přehled nejdůležitějších

poplatků platných v roce 2021

 

Místní poplatek ze psů:

a) za prvního psa ..................…....................................100,-Kč/rok

b) za druhého a každého dalšího psa ...........................200,-Kč/rok
 

registrace od věku 3 měsíců a po předložení očkovacího průkazu

poplatek je splatný do 28.2.2020. Pokud vznikne poplatková povinnost po tomto datu, tak je poplatek splatný do 15. dne následujícího měsíce

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek pes

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Cena za svoz 80 l nádoby ......................................1.700,- Kč/rok

Cena za svoz 120 l nádoby ....................................2.100,- Kč/rok

Cena za svoz 240 l nádoby ....................................3.800,- Kč/rok

Cena za svoz 660 l náboby ....................................9.500,- Kč/rok

Cena za svoz 1100 l nádoby ................................15.000,- Kč/rok

poplatek je splatný do 28.2.2021. Pokud vznikne poplatková povinnost po tomto datu, tak je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za svoz bioodpadů:

Cena za svoz 120 l nádoby (nádoba vlastní).............510,- Kč/rok

Cena za svoz 240 l nádoby (nádoba vlastní).............870,- Kč/rok

Cena za svoz 120 l nádoby + pronájem nádoby........780,- Kč/rok

Cena za svoz 240 l nádoby + pronájem nádoby.....1.190,- Kč/rok

více informací o dalších možnostech jako je odkup nádob na www.svemyslice.eu v odkaze odpady/nabídka na svoz bioodpadu, nebo v kanceláři OÚ

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za vodné a stočné:

Vodné…………………………………………..32,93 Kč bez Dph
Stočné………………………………………….44,48 Kč bez Dph

Více informací na obecním úřadě nebo pod odkazem vodovod a kanalizace