Navigace

Obsah

Občané obce Svémyslice,

zveřejňujeme přehled nejdůležitějších

poplatků platných v roce 2023

 

Místní poplatek ze psů:

a) za prvního psa ..................…....................................100,-Kč/rok

b) za druhého a každého dalšího psa ...........................200,-Kč/rok
 

registrace od věku 3 měsíců a po předložení očkovacího průkazu

poplatek je splatný do 28.2.2022. Pokud vznikne poplatková povinnost po tomto datu, tak je poplatek splatný do 15. dne následujícího měsíce

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek pes

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci:

Na začátku roku 2023 se hradí poplatek za rok 2022 = tedy zpětně za předchozí rok a jeho splatnost je do 30.1.2023 (někteří z Vás již v průběhu roku 2022 uhradili a nyní tedy nemusí nic platit),

poplatek za rok 2023 hradíme do 30.01.2024 (úhrada může být kdykoliv během následujícho roku až do 30.1.2024, kdy je jeho splatnost).

Když to ještě jednou shrneme:

do konce ledna - 30.01.2023 jsme povinni uhradit poplatek za kalendářní rok 2022

a

jsme také povinni se přihlásit k poplatku, vyzvednout patřičnou známku na nádobu pro svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2023.

Ceny v roce 2023:

Cena za svoz 60 l nádoby ......................................1.560,- Kč/rok

Cena za svoz 80 l nádoby ......................................2.080,- Kč/rok

Cena za svoz 120 l nádoby ....................................3.120,- Kč/rok

Cena za svoz 240 l nádoby ....................................6.240,- Kč/rok

Cena za svoz 660 l náboby ..................................17.160,- Kč/rok

Cena za svoz 1100 l nádoby ................................28.600,- Kč/rok

 

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za svoz bioodpadů:

V roce 2023 je svoz zdarma. Hradíme pouze pronájem, případně koupi nádoby. Kdo má vlastní nádobu nehradí nic.

více informací o cenách za pronájem/koupi nádob na www.svemyslice.eu v odkaze odpady/nabídka na svoz bioodpadu, nebo v kanceláři OÚ

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za vodné a stočné:

Vodné…………………………………………..39,26 Kč bez Dph
Stočné………………………………………….56,90 Kč bez Dph

Více informací na obecním úřadě nebo pod odkazem vodovod a kanalizace