Navigace

Obsah

Občané obce Svémyslice,

zveřejňujeme přehled nejdůležitějších

poplatků platných v roce 2022

 

Místní poplatek ze psů:

a) za prvního psa ..................…....................................100,-Kč/rok

b) za druhého a každého dalšího psa ...........................200,-Kč/rok
 

registrace od věku 3 měsíců a po předložení očkovacího průkazu

poplatek je splatný do 28.2.2022. Pokud vznikne poplatková povinnost po tomto datu, tak je poplatek splatný do 15. dne následujícího měsíce

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek pes

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci:

Na začátku roku 2022 se nehradí = poplatek se bude hradit zpětně, tzn. poplatek za rok 2022 platíme v lednu 2023 (do 31.01.2023).

Do konce ledna (31.01.2022) jsme povinni se přihlásit k poplatku, vyzvednout patřičnou známku na nádobu pro svoz směsného komunálního odpadu.

Ceny v roce 2022:

Cena za svoz 60 l nádoby ......................................1.560,- Kč/rok

Cena za svoz 80 l nádoby ......................................2.080,- Kč/rok

Cena za svoz 120 l nádoby ....................................3.120,- Kč/rok

Cena za svoz 240 l nádoby ....................................6.240,- Kč/rok

Cena za svoz 660 l náboby ..................................17.160,- Kč/rok

Cena za svoz 1100 l nádoby ................................28.600,- Kč/rok

 

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za svoz bioodpadů:

V roce 2022 je svoz zdarma. Hradíme pouze pronájem, případně koupi nádoby. Kdo má vlastní nádobu nehradí nic.

více informací o cenách za pronájem/koupi nádob na www.svemyslice.eu v odkaze odpady/nabídka na svoz bioodpadu, nebo v kanceláři OÚ

č.účtu KB:                   115 - 886 302 0257 / 0100
var. symbol:               číslo popisné
zpráva pro příjemce: poplatek odpad

 

Poplatek za vodné a stočné:

Vodné…………………………………………..28,75 Kč bez Dph
Stočné………………………………………….43,67 Kč bez Dph

Více informací na obecním úřadě nebo pod odkazem vodovod a kanalizace