Navigace

Obsah

Ochrana Osobních údajů (GDPR)

Ochranu Osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost. S Osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a maximálně transparentně. Z tohoto důvodu prosíme nalezněte níže několik informací o zpracování Vašich Osobních údajů Obcí Svémyslice.

Jaké Osobní údaje zpracováváme:

Obec zpracovává osobní údaje v minimálním možném rozsahu. Jsou jimi jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a rodné číslo. Pokud jste zástupce neplnoletých dětí, zpracováváme i údaje Vašich dětí.

Proč a za jakým účelem pracujeme s Vašimi Osobními údaji:

Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv (dodávka vody, svoz odpadů), při plnění zákonné povinnosti (evidence obyvatel), z důvodu oprávněného zájmu obce (ochrana veřejného majetku – bezpečnostní kamerový systém) a na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu (informační SMS kanál obce)

Předávání Osobních údajů třetím stranám:

Obec Svémyslice jako Správce Osobních údajů žádný z údajů třetím stranám neposkytuje.
Vyjímku tvoří registr obyvatel, kde Správcem osobních údajů je stát a obec Svémyslice je pouze Zpracovatel, který dbá pokynů státu – Správce. Zde Osobní údaje obec předává do Centrálního registru obyvatel přes aplikace Czechpoint.

Jak Vaše data chráníme:

Ochrana Vašich dat v elektronické podobě je zajištěna jejich uložením mimo koncová zařízení (počítače zastupitelů) na vzdáleném serveru. Zastupitelé k údajům mají přístup pouze po přihlášení unikátním jménem a heslem. Osobní údaje v tištěné podobě jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu v uzamykatelné skříni s plnou výplní. Vstupní dveře jsou opatřeny mříží.

Vaše práva:

Nařízení o ochraně Osobních údajů Vám zaručuje celou řadu práv. Máte právo na:

 

  • Žádost o úpravu či doplnění dat.

  • Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. 1)

  • Žádost o výmaz dat. 1)

  • Žádost o informaci, jak je nakládáno s Vašimi Osobními údaji.
     

Kdykoliv budete chtít podrobněji vědět, jak a kdy Vaše Osobní údaje zpracováváme, rádi Vám to sdělíme. Stačí kontaktovat Pověřence pro ochranu Osobních údajů na emailu níže. Ten samý kontakt prosím použijte při žádosti o změnu, výmaz, či odvolání Vašich souhlasů.

Důležité kontakty

Email na Pověřence pro ochranu osobních údajů pro o Obec Svémyslice:
Jakub Vondráček
gdprpoverenec@svymyslice.eu
tel.: 724 102 010

 

Adresa dozorového orgánu:

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR,
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.


1) Týká se pouze dobrovolného udělení Souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Tam, kde zpracováváme Vaše údaje z důvodu naplnění smluvního vztahu, nebo plníme to, co nám ukládá zákonem stát, není odvolání nebo výmaz vašich osobních údajů možný.